1983 XS650

1983-xs650-jason-2TC bros hardtail.

 

Moto iron springer.

 

Submitted by Jason

 

1983-xs650-jason 1983-xs650-jason-3