xs650-chop-xs650-double-motor3

It’s being built by a guy nicknamed xlch. Yamaha – AHA

xs650 double motor drag bike. xs650 hardtail

xs650 mug
xs650 long sleeve
xs650 Bandana
xs650 tanktop